ALTAIS > O společnosti > Identifikační údaje
Identifikační údaje

Obchodní jméno: ALTAIS, s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Společnost je vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115127.
Výpis z online obchodního rejstříku

Identifikační číslo (IČ): 27579433
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ27579433

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-7008170217/0100

Statutární zástupce:
Ing. Petr Horák, Ph.D., jednatel

Sídlo společnosti:
Ke Hřbitovu 219
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika

Telefon: +420 317 471 091
Fax: +420 317 471 092