ALTAIS > Služby > ICT infrastruktura
ICT infrastruktura

Společnost ALTAIS nabízí zákazníkům komplexní služby pro zajištění co největšího možného přínosu bezchybně fungující informační infrastruktury jejich vlastnímu podnikání.

Jsou to zejména:

 • Analytické a konzultační služby

  Předmětem těchto služeb je především rozbor stávající situace v ICT infrastruktuře zákazníka, identifikace možných problémů a návrh jejich řešení.

  Kompletní analýza sestává zejména z těchto dílčích auditů:

  • audit hardwaru - zjišťování slabin v rámci používaného hardwaru z hlediska nákladů, spolehlivosti a redundance.

  • audit softwaru - analýza stávajícího softwarového vybavení serverů, ale i vybavení pracovních stanic uživatelů programovým vybavením a audit legálnosti veškerého instalovaného softwaru včetně auditu nákladů.

  • bezpečnost počítačových sítí - analýza kontroly obsahu, přístupu do vnitřní počítačové sítě zákazníka a celkové bezpečnostní politiky.

  • komunikační technologie - zkoumání, jak je současné komunikační technologie v rámci ICT infrastruktury využíváno a zda není omezujícím článkem v používání některých implementovaných informačních systémů.

 • Školení uživatelů

 • Dodávky hardwaru a licencí softwarových produktů

 • Outsourcing správy ICT infrastruktury

  V mnoha případech je pro zákazníky ekonomičtějším řešením přenechat kompletní správu ICT infrastruktury specialistům v oboru, aby se sami mohli plně věnovat předmětu jejich podnikání. Těmto zákazníkům společnost ALTAIS nabízí přebrání plné odpovědnosti za funkčnost celé jejich infrastruktury jak po stránce hardwarové, tak po stránce softwarové.